Zaaien van maïs, gras en granen

Zodra de grondbewerkingen zijn afgerond kan er maïs of gras gezaaid worden.

Graszaaien doen wij met een Samex Twinseeder met kopeg. Bij het graszaaien maken wij gebruik van een GPS-gestuurde trekker voor een strak resultaat zonder overlap.

Voor het maïs zaaien hebben wij een 12-rijige Gaspardo maïszaaimachine welke voorzien is van GPS aangestuurde sectieafsluiting. Hiermee kunnen wij efficiënter te werk gaan en voorkomen wij overlap waardoor onnodig gebruik van maïszaad. Tevens zijn wij in staat maïsmest en physiostart toe te voegen tijdens het zaaien.