Mestaanwending

Ons bedrijf beschikt momenteel over 2 Vervaet hydrotrikes á 14 & 19 m3 voor aanwending van mest op grasland en bouwland. Dit is met name voor mestaanwending op de korte afstand een ideale machine door zijn enorme wendbaarheid en hoge capaciteit. Beide van onze machines zijn voorzien van luchtdrukwisselsysteem om uw gras-bouwland zo min-mogelijk te ontzien. Ook is onze 19m3 Vervaet voorzien van een GPS systeem voor nauwkeurige toediening.

Met de steeds strenger wordende mestwetgeving is het noodzakelijk uw meststoffen zo optimaal mogelijk te gebruiken hier kunnen wij u mee helpen door Piadin toe te dienen. Dit zorgt voor een betere benutting van de stikstof in de mest.

Daarnaast hebben wij de beschikking over een 37m3 Schuitemaker transport tank voor de langere afstanden. Deze tank is tevens voorzien van bemonsteringsapparatuur en AGR/GPS-systeem om transport te kunnen voorzien tussen boeren.

Voor vaste mest, Slootafval en compost hebben wij een 17m3 Tebbe MS140 breedstrooier. Met deze strooier kunnen wij zorgen voor een egale verspreiding van uw product. Tevens is deze machine voorzien van grote banden die zorgen voor een geringe bodemdruk.