Grondbewerking

Grondbewerkingen zijn jaarlijks terugkerende werkzaamheden die zowel in het voor- als in het najaar worden uitgevoerd. Deze bewerkingen leggen de basis voor een goed zaaibed. Het is dan ook van groot belang dat dit op een juiste wijze gebeurd. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn met onze volgende machines:

  • Frezen
  • Ploegen
  • Spitten
  • Kilveren GPS gestuurd: Via taakkaarten is het mogelijk elk gewenst profiel te leggen met behoud van een goede verdeling van de teeltaarde. Een andere manier is om voor aanvang van het werk het perceel in te meten met de trekker met kilver.
  • Woelen
  • Cultiveren

Tijdens het bewerken van de grond strooien wij vaak kalk om de kwaliteit in het bodemleven op peil te houden. Hiervoor maken wij gebruik van Limkal. Om uw kalkgift te berekenen kunt naar www.bekalkenloont.nl gaan.

Waarom bekalken?

Kijkt u hier eens voor meer informatie