Geachte relatie,

Na een extreem lange periode van droog weer zijn veel weides na de bemesting en de regen weer groen geworden. De kwaliteit van de grasmat is na het warme droge jaar 2018 helaas verre van optimaal. Waar goede grassen verdwenen, komen onkruiden en ongewenste grassen in de plaats. Ook percelen die in het najaar van 2018 doorgezaaid of zelfs nieuw ingezaaid zijn, zijn nog niet op volle sterkte. In de aanloop naar het nieuwe seizoen verdient het grasland extra aandacht.

Tijdig doorzaaien is gewenst, vooral met het mooie weer om komst in de komende week. Met onze Vredo doorzaaier kunt u tegen lage kosten de kwaliteit van uw grasland optimaliseren. Met de dubbele V-vormige schijven wordt een kleine snede in de grond gemaakt, waarbij het zaad tussen de schijven in de grond wordt gedoseerd. Een gekartelde aandrukrol drukt de grond aan waardoor het graszaad beschermd wordt tegen weersinvloeden.

Voer indien nodig een onkruidbestrijding uit. Hoe eerder u dit doet, des te eerder krijgt het gras weer de ruimte om te groeien.

Omdat het toedienen van belangrijke voedingselementen als stikstof en fosfaat steeds meer aan banden wordt gelegd, is de bodemvruchtbaarheid van levensbelang: het is dé manier om de opbrengsten van gewassen toch op peil te houden. Bekalken met een natuurlijk product als Limkal zorgt voor een goed pH van uw gras- en maisland. Zure grond resulteert in 5-25% minder opbrengst in mais en gras. Om onnodige opbrengstverliezen te voorkomen is het belangrijk uw grond tijdig te bekalken!

Naast een goed pH is ook de organische stof van groot belang voor een goede bodemvruchtbaarheid. Het strooien van vaste mest of compost is een doeltreffende manier om het bodemleven te activeren waardoor de aanwezige voedingsstoffen beter benut worden. Wij kunnen de vaste mest, compost of kalk plaats specifiek toedienen d.m.v. taakkaarten of door een bemesting volgens een vooraf vastgestelde dosering (ton/ha). Op deze manier krijgt de grond waar het om vraagt in exact de juiste dosering.

Van 29 april t/m 4 mei houden wij weer onze jaarlijkse plasticinzameling. Gewijzigde voorwaarden maken dat gebruikt landbouw- en stretchfolie niet meer kosteloos kan worden ingezameld. Hiervoor zal €0,10 per kg. worden gerekend, waardoor elke vracht gewogen dient te worden. Meldt u zich voor de storting op kantoor, dan helpen wij u graag. Gebruikt landbouwfolie dient bezemschoon en samengebonden in handzame pakketten te worden aangeleverd.

Voor degene die nog geen maiszaad heeft besteld: geef a.u.b. zo spoedig mogelijk het gewenste ras door. Er raken al verschillende rassen uitverkocht, dus snel beslissen is essentieel. Standaard dienen wij Maismap 24-0-0.3B met 10%SO3+Humicoat toe, dosering 150kg/ha. Wilt u een meststof met fosfaat toedienen dan zaaien wij  standaard 24-10-0.3B en 10%SO3.

Vanaf dit jaar gelden strengere eisen aan de maisteelt. Wanneer u na 1 oktober uw mais wilt oogsten, bent u verplicht via onderzaai een vanggewas te zaaien. Hiervoor hebben wij een Busa roterende schoffel aangeschaft. De roterende schoffelbladen verwijderen het onkruid, aarden de maisplanten aan en brengen lucht in de grond, terwijl het graszaad in de grond wordt gebracht.

Bent u van plan om uw mais te oogsten vóór 1 oktober, geef dit dan tijdig aan ons door. De eerste afspraken voor maishakselen eind september zijn al vastgelegd. Overweeg dit goed, want de mais te vroeg hakselen leidt tot grote verliezen in voedingswaarde!

Heeft u vragen over bovenstaande, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!